Disclaimer

Haar.Expert besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Haar.Expert is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Haar.Expert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Haar.Expert via deze website. Haar.Expert aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Over informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – kunnen geen rechten worden ontleend.

Haar.Expert is een initiatief van PROWS (Professional Web Solutions)